INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka bola opäť v pohybe

Petržalka bola opäť v pohybe

Už 9. ročníkom pokračoval úspešný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka pod názvom Petržalka v pohybe. V piatok 8. decembra 2017 si zmerali sily žiaci I. stupňa z 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  a Rusoviec. Tentoraz sa na stretnutí zúčastnilo  144 tretiakov a štvrtákov.

V športovej hale na Prokofievovej ulici vo výbornej športovej atmosfére súťažili v pohybových súťažiach a hrách.  Už od prvej triedy sa žiaci pravidelne pripravujú v krúžkoch pohybovej prípravy na jednotlivých školách a už deviaty rok sa pravidelne stretávajú na podujatiach projektu Petržalka v pohybe dvakrát ročne.

Do organizácie podujatia sa už šiesty rok zapojilo aj občianske združenie Zober loptu, nie drogy, ktoré venovalo každému účastníkovi Mikulášskeho stretnutia farebné tričká, a tak celá plocha športovej haly na Prokofievovej zakvitla rôznymi farbami. Pri organizácii podujatia už tradične spolupracovali a pomáhali členovia školského športového klubu BSC Bratislava. Športovú ukážku tréningu boxerov deťom predviedli členovia klubu úpolových športov Petržalská boxerňa s ich hlavným trénerom pánom Michalom Vičanom.

Mikulášske stretnutie krúžkov sa nieslo vo sviatočnej atmosfére, ktorú podporila aj účasť čertíkov z radov žiačok ZŠ Dudova  s pani  učiteľkou Leou Lenčešovou, ktorá ich na stretnutie pripravila. Žiaci a ich pedagógovia odchádzali zo športovej haly na Prokofievovej ulici vysmiati, s plnou náručou darčekov a krásnych zážitkov, pestrofarebnými tričkami a aj  sladkými  Mikulášskymi odmenami, ktoré si určte zaslúžili za svoje vynikajúce športové výkony, nadšenie a elán, s ktorým po celý čas súťažili.

Školským klubom detí pri ZŠ venovala mestská časť Bratislava-Petržalka darčekové nákupné poukážky na športové potreby na spestrenie ich mimoškolskej činnosti.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201