INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Most generácií funguje dodnes

Most generácií funguje dodnes

Spolupráca učiteliek a škôlkarov z MŠ Bradáčova a seniormi z petržalských denných centier sa ráta už na dlhé roky. „Začala sa ešte v časoch, keď neexistovali žiadne projekty, seniori nás pri nejakých príležitostiach oslovili a my s deťmi sme ich išli s radosťou s našimi piesňami a tancami potešiť. Zvrat nastal v roku 2012, kedy sme sa zapojili do projektu Reťaz skúsenosti – most generácií v spolupráci s MČ Bratislava Petržalka.

Projekt sa síce skončil, ale naša materská škola spoluprácu so seniormi neskončila, pokračujeme ďalej a ešte intenzívnejšie. Naše deti sa s kultúrnym programom zúčastňujú na rôznych akciách, sviatkoch a na oplátku seniori chodia k nám na oslavy, besiedky, spolu skrášľujeme školskú záhradu, chodíme na výlety, boli sme napr. v Schaubmarovom mlyna či v Galérii insitného umenia v Pezinku. Táto spolupráca nás obohacuje obojstranne, želáme si, aby pokračovala aj v budúcnosti. My naozaj nemusíme organizovať prednášky o úcte k starším, naše deti sa to naučili a učia absolútne prirodzene, nenásilne,“ hovorí o milej spolupráci riaditeľka MŠ Bradáčova Kvetoslava Kmotorková.

Pripomeňme si aspoň pár minuloročných spoločných aktivít. V máji sa seniorky z denných centier  Haanova a Medveďova  zúčastnili na úprave a skrášlení okolia  MŠ na Bradáčovej. Podelili sa so svojimi kvetinovými a kríčkovými prebytkami zo záhrady a zopár letničiek aj prikúpili. Ako odmenu po dobre odvedenej práci si pre nich deti pripravili odmenu v podobe malého kultúrneho programu. Potom sme si spoločne vychutnali kávičku a malé občerstvenie. Pani riaditeľka pozvala seniorky na ďalšie aktivity, ktoré organizuje MŠ, najbližšie na besiedku, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti MDD a ukončenia školského roka. V júni mali ešte jednu spoločnú aktivitu – s políciou a záchranármi, ktoré sa končili odovzdávaním tzv. „Detského a seniorského vodičáku“.

No a tieto krásne fotky sú z konca roka. Dokladujú, ako krásne si deti spolu s učiteľkami vyzdobili svoju škôlku.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201