INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Šou v podaní Love Dance School

Šou v podaní Love Dance School

V Dome kultúry Zrkadlový háj sa v predvianočnom čase konala každoročná šou tanečnej školy Love Dance School. Tanečníci pod záštitou Melánie Kasenčákovej, známej tiež ako Lady Mel, ukázali, čo sa stihli od septembra naučiť a vytvoriť.

O program, ktorý začal o 19. hodine, sa ako prvé postarali najmenšie detičky v skupine MINI od 3 do 6 rokov. Ďalej sme medzi vystupujúcimi mohli nájsť aj mamičky niektorých tanečníkov. Zaslúžia si veľký obdiv, že popri práci, vychovávaní detí a staraním sa o domácnosť si nájdu ešte čas chodiť na tréningy a pracovať na sebe. Svoju choreografiu zvládli bravúrne!

love dance
Začiatočníci sa taktiež nedali zahanbiť. Skupina deti od 6 do 12 rokov bola  zložená zo šikovných dievčat oblečených v ružových mikinách. Ani juniori nezaostávali (12 – 15 rokov). Ich pohyby boli na začínajúcich tanečníkov veľmi dobré.
Vystúpenie pokročilých skupín otvorili opäť deti. Juniori obhájili svoj prívlastok pokročilí. Choreografiu mali prepracovanú a zatancovali ju na jednotku. Po nich nasledovala skupina starších žiakov nad 15 rokov. Čo iné povedať ako to, že podali excelentný výkon.
Okrem bežných tanečných skupín vystupovali aj skupiny zamerané na rôzne tanečné štýly, ako je napríklad Dancehall pochádzajúci z Jamajky či Afrodance z Afriky. Veľmi zaujímavým bolo vystúpenie skupiny zameranej na Vogue  z New Yorku (tanec založený na lineárnom a presnom pohybe rúk). Tanečníčky z tejto skupiny boli krásne zosynchronizované.
Program zakončila pätica dievčat medzi ktorými bola aj organizátorka. Lady Mel, spolu s jej študentmi, sa tak už po niekoľký krát postarala o výbornú tanečnú zábavu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201