INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Plavecký december na Pankúchovej

Plavecký december na Pankúchovej

V našej základnej škole na Pankúchovej ulucisa po mnohé roky žiaci učili plávať už od prvého ročníka. V tomto školskom roku základný plavecký výcvik absolvujú žiaci až v druhom ročníku. Niektorí však od prvého ročníka navštevujú plavecký oddiel ORCA v Centre voľného času pri ZŠ. Každý deň absolvujú tréningy a pripravujú sa na rôzne súťaže. Niektorých plávanie baví dlhšie, iných kratšie. Aj v rámci vyučovania žiaci na II. stupni majú možnosť zdokonaliť svoje plavecké schopnosti.

plavanie, zs pankuchova, bazen

V rámci telesnej výchovy a nácviku ako zachrániť topiacich sa žiaci 5. ročníka absolvovali 3 mesiace zdokonaľovacieho výcviku v  školskom bazéne. Učili sa správne zareagovať a poskytnúť pomoc kamarátom, rodine alebo neznámemu v jazere, kúpalisku, pri mori. Najskôr absolvovali teoretickú časť, kde im učitelia vysvetlili zásady poskytovania prvej pomoci. Vysvetlili správny postup poskytovania pomoci topiacemu sa človeku alebo človeku, ktorý precenil svoje sily a schopnosti vo vode. Každoročne sa na Mikuláša v školskom bazéne konajú Mikulášske preteky. Žiaci sa na túto súťaž tešia, pretože sa na nej môže zúčastniť každý, ktorý vie plávať. Na tých tohtoročných sa zúčastnilo 44 žiakov 2. – 4. ročníka. Zmerali si sily medzi sebou i medzi plavcami, ktorí navštevujú športový plavecký oddiel. Za súťaživosť boli všetci žiaci odmenení drobnými sladkosťami.

plavanie4

Posledný víkend pred Vianocami sa konala plavecká súťaž „Vianočná Orca“. Zúčastnili sa na nej plavci z dvoch plaveckých klubov – ORCA Bratislava a Orca Sport. Malých i väčších plavcov povzbudzovali rodinní príslušníci, tréneri, ale aj ostatní súťažiaci. Každý pretekár dostal medailu a diplom. Po skončení pretekov sme v bazéne lovili rôzne ovocie. Každý si mohol domov zobrať to, čo vylovil. Po popoludňajších pretekoch sme okrem ovocia v bazéne lovili kapra. Už po druhý raz sa to podarilo domácej plavkyni Biance Nespalovej.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky