INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Netradičný šachový turnaj

Netradičný šachový turnaj

Začiatkom decembra sa uskutočnil už 5. ročník Šachového turnaja v priestoroch Šachového klubu Slovan v Základnej škole na Černyševského ulici. Nad podujatím prevzal záštitu poslanec Bratislavského samosprávneho kraja za Petržalku Eduard Demel v spolupráci s občianskym združením My sme Petržalka. „Je milé, keď človek vidí ako páni v seniorskom veku odovzdávajú svoje skúsenosti juniorom, keďže turnaj sa organizuje bez vekového obmedzenia,“ uviedol Eduard Demel. Podľa zástupcu organizátorov Gabriela Gažiho sa na turnajia zúčastnilo 22 hráčov. Ich počet každoročne rastie napriek tomu, že šach nepatrí medzi masové športy. Najmladší účastník mal 12 rokov. Prvé miesto v turnaji obsadil Rastislav Briestensky, za ním nasledovali Marek Karas a Pavel Certek. Šachový klub ŠK Slovan Bratislava má v súčasnosti 102 členov. Klub sa aktívne venuje výchove mladých šachistov a v súčasnosti má tri krúžky mládeže. Seniori dosahujú významné úspechy na turnajoch na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201