INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Knižnica v nemocnici

Knižnica v nemocnici

Doslovne miniknižnica, ktorú v minulom roku ako špeciálnu pobočku Miestnej knižnice Petržalka, otvoril starosta Vladimír Bajan a riaditeľka knižnice Katarína Bergerová, je príjemným spestrením pre deti, ktoré choroba pripútala na nemocničné lôžko. Malí aj tí väčší pacienti si v knižnici nájdu príbeh, ktorý ich zabaví, poučí a najmä privedie na iné myšlienky. Po roku sa stretli pri miniknižnici prednostka Katarína Furková a primár Ján Červenka spolu s deťmi, ktorým odovzdali malé darčeky od mestskej časti a aj ďalšie zaujímavé knihy na čítanie od knižnice. Deti si tiež pripravili prekvapenie a potešili každého ručne vyrobenými anjelmi a vianočnými dekoráciami. „Knižky dopĺňame a obmieňame pravidelne, aby si deti mali stále z čoho vyberať„, dodáva riaditeľka knižnice. Milé predsviatočné stretnutie sa končilo najmä želaním skorého uzdravenia a návratu k rodine.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201