INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

V Petržalke je nová príležitosť stať sa hokejovou legendou

V Petržalke je nová príležitosť stať sa hokejovou legendou

V Základnej škole Dudova 2 sa vďaka vzájomnej spolupráci hokejového klubu HC Petržalka 2010 a mestskej časti Petržalka podarí v budúcom školskom roku otvoriť prvú športovú triedu so zameraním na ľadový hokej. Napriek tomu, že Petržalka nemá veľkú hokejovú tradíciu, vyrástli tu dvaja skvelí slovenskí hokejisti – Vladimír Dzurilla a Jaroslav Halák. Teraz v Petržalke vďaka spoločnému úsiliu samosprávy a súkromného sektora vzniká priestor na podporu športu u detí a mládeže v top športe na Slovensku. „Som rád, že investorovi sa v nie ľahkej situácii podarilo v Petržalke postaviť zimný štadión, ktorý už rok slúži aj verejnosti, a verím, že v budúcnosti sa aj v samospráve podarí nájsť prostriedky na podporu hokeja najmä pre deti a mládež,“ povedal starosta Vladimír Bajan.

K myšlienke vytvorenia hokejovej triedy sa pozitívne postavila riaditeľka ZŠ Dudova 2 Hana Závodná „V podmienkach našej školy sme dlhodobo schopní skĺbiť záujem o profesionálnu športovú prípravu a kvalitný vzdelávací proces mladých športovcov tak, ako je to zvykom v najlepších školách so zameraním na šport.“ Škola sa aktuálne pripravuje na prijímacie skúšky, ktoré sú určené pre terajších štvrtákov. Nová hokejová trieda bude poskytovať plnohodnotnú výučbu v rámci školského vzdelávacieho programu, ktorá bude obohatená o športovú prípravu. Žiaci hokejovej triedy budú trénovať na novom zimnom štadióne v Ovsišti, ktorý ponúka vhodné prostredie a hokejovú školu na vysokej profesionálnej úrovni. „O kvalite športovej prípravy svedčí aj skutočnosť, že ženský seniorský tím má medailové ambície v slovenskej ženskej extralige,“ poukazuje na kvalitu športovej prípravy prezident HC Petržalka 2010 Lukáš Machala.

hokej deti

Prijímacie skúšky do hokejovej triedy na ZŠ Dudova 2 pre piaty ročník sa budú konať v stredu 19. februára, v priestoroch základnej školy v čase od 15. do 17. 30 h (náhradný termín je 30. apríl). Prihlášku netreba posielať vopred, stačí prísť na skúšky v čase ich konania.

Podmienky prijatia:

a) záujemcovia o športovú triedu so zameraním na ľadový hokej môžu byť chlapci aj dievčatá, ktorí sú v školskom roku 2013/2014 žiakmi 4. ročníka a na prijímacom konaní sa zúčastnia so zákonným zástupcom,

b) žiadosť zákonného zástupcu a súhlas zákonných zástupcov so zaradením žiaka do športovej triedy so zameraním na ľadový hokej,

c) úspešné absolvovanie motorických testov všeobecnej pohybovej výkonnosti:

• beh na 20 m – faktor lokomočnej rýchlosti,

• skok do diaľky z miesta – faktor odrazovej sily dolných končatín,

• hod 2 kg plnou loptou – faktor dynamickej sily horných končatín,

• člnkový beh 6×9 m – faktor akceleračnej rýchlosti,

• prekážková dráha – faktor obratnosti,

d) potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača,

e) záujem o ľadový hokej.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky