INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Školské obvody základných škôl

Školské obvody základných škôl

Do školských obvodov 11 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti patria ulice s nasledujúcimi názvami a číslami:

Prvý školský obvod – Základná škola Budatínska 61

Budatínska (čísla 29 – 81), Beňadická (okrem nepár. čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská (nepárne čísla 1 – 23) a všetky párne čísla, Znievska;

Druhý školský obvod – Základná škola Černyševského 8

Černyševského, Farského, Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké nám., Wolkrova;

Tretí školský obvod – Základná škola Dudova 2

Ambroseho, Bradáčova, Hrobákova, Kutlíkova, Osuského (párne čísla), Romanova, Rovniankova, Starhradská, Starohájska;

Štvrtý školský obvod – Základná škola Gessayova 2

Gessayova, Námestie hraničiarov (párne čísla), Osuského (nepárne čísla); Rusovská cesta (čísla 60-70);

Piaty školský obvod – Základná škola Holíčska 50

Brančská, Budatínska (čísla 1 – 27), Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska;

Šiesty školský obvod – Základná škola Lachova 1

Bosákova, Furdekova, Lachova, Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 14, 14A; Lužná, Šustekova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 45, 47, 49, 51;

Siedmy školský obvod – Základná škola Nobelovo námestie 6

Bohrova, Dargovská, Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, Očovská, Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta (okrem čísel 60 – 70), Údernícka, Viedenská cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská;

Ôsmy školský obvod – Základná škola Pankúchova 4

Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská, A. Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, M. Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova, M. C. Sklodowskej, Šustekova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Deviaty školský obvod – Základná škola Prokofievova 5

Andrusovova, Belinského, Bratská, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej cesty po Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského;

Desiaty školský obvod – Základná škola Tupolevova 20

Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova;

Jedenásty školský obvod – Základná škola Turnianska 10

Antolská, Beňadická (nepárne čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role – ulice Fiľakovská, Sitnianska, Urpínska, Jantárová cesta (od Betliarskej po Panónsku), Jasovská, Južné mesto zóna „C“- Azúrová, Béžová, Fialová, Žltá, Slnečnicové námestie, ulice Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vígľašská, Vyšehradská ( čísla 25 – 39), Žehrianska.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky