INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ocenenie učiteľov

Ocenenie učiteľov

Starosta Petržalky Vladimír Bajan považuje platy učiteľov za neadekvátne náročnosti povolania a s tým spojenú zodpovednosť, ktorú na seba učitelia preberajú pri výchove mladej generácie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol pomôcť aspoň tým, ktorí svojou prácou a dosiahnutými výsledkami reprezentujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Prácu siedmich učiteľov, ktorých na základe prísnych kritérií vyberala komisia zložená z prednostu a zástupcov odboru školstva, kultúry a športu, mimoriadne ocenil koncom minulého roku sumou tisíc eur. Prostriedky samospráva hľadala najskôr vo svojom vlastnom rozpočte, ale nakoniec našla sponzorov – spoločnosti Elonir, s. r. o., a Imagine development, s. r. o. – ktoré na toto mimoriadne ohodnotenie učiteľov prispeli. Mimoriadne ocenenie získali učiteľky, ktoré svojím pedagogickým majstrovstvom odovzdávajú bohaté vedomosti a skúsenosti nielen žiakom, ale aj svojim kolegom. Sú to tieto: Mgr. Katarína Mrázová zo ZŠ Turnianska 10, Mgr. Eva Gambaľová zo ZŠ Tupolevova 20, Mgr. Ľudovika Vyskočová zo ZŠ Dudova 2, Mgr. Mariana Gibejová zo ZŠ Pankúchova 4, Eleonóra Malíčková zo ZŠ Gessayova 2, Monika Melicherová a PaedDr. Petra Vraňáková obe z MŠ Iľjušinova 1.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416