INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Ocenenie učiteľov

Ocenenie učiteľov

Starosta Petržalky Vladimír Bajan považuje platy učiteľov za neadekvátne náročnosti povolania a s tým spojenú zodpovednosť, ktorú na seba učitelia preberajú pri výchove mladej generácie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol pomôcť aspoň tým, ktorí svojou prácou a dosiahnutými výsledkami reprezentujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Prácu siedmich učiteľov, ktorých na základe prísnych kritérií vyberala komisia zložená z prednostu a zástupcov odboru školstva, kultúry a športu, mimoriadne ocenil koncom minulého roku sumou tisíc eur. Prostriedky samospráva hľadala najskôr vo svojom vlastnom rozpočte, ale nakoniec našla sponzorov – spoločnosti Elonir, s. r. o., a Imagine development, s. r. o. – ktoré na toto mimoriadne ohodnotenie učiteľov prispeli. Mimoriadne ocenenie získali učiteľky, ktoré svojím pedagogickým majstrovstvom odovzdávajú bohaté vedomosti a skúsenosti nielen žiakom, ale aj svojim kolegom. Sú to tieto: Mgr. Katarína Mrázová zo ZŠ Turnianska 10, Mgr. Eva Gambaľová zo ZŠ Tupolevova 20, Mgr. Ľudovika Vyskočová zo ZŠ Dudova 2, Mgr. Mariana Gibejová zo ZŠ Pankúchova 4, Eleonóra Malíčková zo ZŠ Gessayova 2, Monika Melicherová a PaedDr. Petra Vraňáková obe z MŠ Iľjušinova 1.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201