INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nastúpi vaše dieťa do prvej triedy už tento rok?

Nastúpi vaše dieťa do prvej triedy už tento rok?

Predškoláci už majú za sebou prvé testy školskej zrelosti, ktoré v materských školách urobili psychológovia z petržalského Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPaP). Tí následne informovali rodičov, či je ich dieťa pripravené na prvú triedu.

Pre pripravených i nepripravených je však následným krokom zápis na základnú školu. Ten sa bude v Petržalke konať v piatok 7. februára od 15. do 18. h a v sobotu 8. februára od 8. do 12. hodiny.

Každá škola má svoj obvod, prijať však môže aj dieťa s bydliskom mimo neho. „Domáci“ majú samozrejme prednosť, a pozor, rodič môže dieťa zapísať iba do jednej školy. Každá petržalská škola má svoju web stránku, kde si ľahko zistíte podstatné informácie o jej zameraní, krúžkoch, úspechoch. Kompletný zoznam škôl aj s menami riaditeľov a kontaktmi nájdete na www.petržalka.sk.

Na zápis idete naľahko, stačí vám občiansky preukaz a rodný list ratolesti. V prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa. Väčšina škôl má počas zápisu aj Deň otvorených dverí, takže si môžete pozrieť ako prebieha vyučovanie na prvom stupni, ako vyzerá jedáleň či telocvičňa, poprípade herňa Školského klubu a môžete sa pýtať na všetko, čo vás zaujíma.

Škola si potenciálnych prváčikov bude priamo počas zápisu testovať i sama. To znamená, že napríklad v ZŠ Pankúchova si po príchode vaše dieťa prevezme učiteľka, ktorá sa mu bude po celý čas venovať. Hravou formou sa ho bude pýtať na rôzne veci, aby zhodnotila jeho zrelosť pripravenosť na vstup do prvého ročníka. Počas zápisu sa skúma predovšetkým úroveň psychickej a sociálnej zrelosti, výslovnosť dieťaťa, komunikačné schopnosti, samostatnosť, sústredenosť, orientácia v priestore. Učiteľka sa bude pýtať na farby, adresu bydliska, počítanie do desať, bude sledovať správne držanie ceruzky… Deti spolu s učiteľkou vypracujú pracovný list, budú vyfarbovať, kresliť, spájať, počítať, rozprávať sa, niektorí spievať, recitovať a hrať sa. Za snahu si bude môcť budúci prváčik vybrať pekný darček, ktorý mu zhotovili starší žiaci, dostane sladkosť a vyskúša si i interaktívnu tabuľu.

A zatiaľ čo sa vášmu dieťaťu budú venovať učiteľky, vy vyplníte dotazníky potrebné pre školu. Skúste preto už teraz porozmýšľať, či bude vaše dieťa navštevovať školský klub detí a či bude chodiť na náboženskú alebo etickú výchovu.

lucka zapis1

Čo by už mal vedieť prváčik?

• samostatne sa obliecť a obuť

• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky

• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC

• správne vyslovovať všetky hlásky

• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené

• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi

• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

• poznať základné farby

• spočítať predmety najmenej do päť

• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu

• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku

• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

• orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.

• vydržať pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;

• začatú prácu alebo hru dokončiť

(manuál ZŠ Pankúchova)

Možno výsledok testov materskej škôlke ani na zápise nebol jednoznačný a vy stále váhate či nástup do prvej triedy odložiť. Máte možnosť absolvovať ešte jedny jarné komplexné testy priamo v CPPaP na Hrobákovej ulici.

A ak vám na ich základe odporučia s nástupom na základnú školu ešte počkať, jednoducho toto vyjadrenie spolu s odporúčaní všeobecného lekára pre deti a dorast a vašou písomnou žiadosťou o odklade, zanesiete na školu kde ste absolvovali zápis a vec je vyriešená. Za rok váš potomok vyzreje, naučí sa povedať „r“ a nakresliť postavičku so všetkými piatimi prstami. A vy budete mať pokoj na duši, že ide do školy naozaj pripravený.

Možno si však myslíte, že by ďalší rok v materskej škole vášmu drobcovi už nepriniesol úžitok. V tom prípade sú tu i iné možnosti, napríklad prípravný ročník. O tom však až v budúcom čísle PN.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky