INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Zuzana Michaleková

S baterkami po stopách pokladu

S baterkami po stopách pokladu

Bol večer a moje deti sa ma už asi po tridsiaty raz opýtali: „Kedy už pôjdeme do tej školy?“ Dosť čudná otázka, najmä ak uvážite, že deťom sa práve začali jesenné prázdniny. No deťom zo ZŠ Prokofievova 5, ktoré navštevujú Školský klub, prázdniny ešte nemohli začať, pretože im každoročne začínajú až na druhý deň ráno, po noci strávenej v škole.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201