INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: ZŠ Holíčska

Sme úspešní a sme fér!

Sme úspešní a sme fér!

Občianske združenie Equity pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej koncom marca vyhlásilo súťaž o rovnosti a rovnocennosti s názvom Som nenormálne fér. Určená bola pre základné školy, základné umelecké školy, stredné školy, komunitné centrá, detské domovy, centrá voľného času, reedukačné centrá, materské centrá, neformálne skupiny detí a jednotlivcov.…
Živý projekt

Živý projekt

Živým projektom Wie schmeckt die Welt sme na hodine nemeckého jazyka vymedzili prostredníctvom ovládania úrovne cudzieho jazyka žiaka rámec pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy bolo: porozumieť (počúvať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201