INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: ZŠ Holíčska

Sme úspešní a sme fér!

Sme úspešní a sme fér!

Občianske združenie Equity pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej koncom marca vyhlásilo súťaž o rovnosti a rovnocennosti s názvom Som nenormálne fér. Určená bola pre základné školy, základné umelecké školy, stredné školy, komunitné centrá, detské domovy, centrá voľného času, reedukačné centrá, materské centrá, neformálne skupiny detí a jednotlivcov.…
Živý projekt

Živý projekt

Živým projektom Wie schmeckt die Welt sme na hodine nemeckého jazyka vymedzili prostredníctvom ovládania úrovne cudzieho jazyka žiaka rámec pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy bolo: porozumieť (počúvať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky