INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: (vnen)

Nové zastupiteľsvo už zasadalo

Nové zastupiteľsvo už zasadalo

Desať dní po komunálnych voľbách sa novozvolení zástupcovia Petržalčanov stretli na ustanovujúcom zastupiteľstve. Prvé zasadnutie malo takmer slávnostný charakter. Po slovenskej štátnej hymne predseda miestnej volebnej komisie Petržalky Ľudovít Lučanič informoval o výsledkoch volieb, predstavil (staro)nového starostu Vladimíra Bajana a 35 členov poslaneckého zboru.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201