INZERCIA +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Vladimír Bajan

Fraška o zákaze hazardu z dielne primátora

Fraška o zákaze hazardu z dielne primátora

Keď v auguste 2016 zmizli z magistrátu hárky z petície Bratislavčanom proti hazardu, primátor obviňoval mafiu z „útoku proti Bratislave a  brutálneho pokusu zastaviť Bratislavu na ceste medzi moderné európske mestá“. Keď vo februári 2017 mestské zastupiteľstvo neschválilo ním predložené VZN, vinil zo vzniknutého fiaska niektorých poslancov.…
Ženy sú život aj radosť

Ženy sú život aj radosť

Možno som zo starej školy, ale 8. marec je pre mňa vždy dôležitým dňom. Ani ho nemusím mať poznačený v kalendári. Nie žeby som si počas ostatných 364 dní na ženy, na ich jedinečnosť a nezastupiteľnosť v spoločnosti nespomenul, ale tento deň je pre mňa predsa len výnimočný.…
Príhovor starostu

Príhovor starostu

Milí Petržalčania, toto predvianočné obdobie má vždy svoje čaro. Či už nám pod nohami vŕzga sneh, alebo mrzne, či sa teploty podobajú skôr tým jarným. Pre mňa sa toto obdobie spája aj s pečením vianočných oplátok, vôňou všakových koláčov, ale predovšetkým s rodinnou spolupatričnosťou.…
Potrebujeme jasne definované pravidlá

Potrebujeme jasne definované pravidlá

Všetci sa zhodneme v tom, že chceme zaviesť jednotný parkovací systém pre celú Bratislavu tak, aby bol zrozumiteľný pre všetkých Bratislavčanov bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti žijú a zároveň aj pre návštevníkov hlavného mesta. Preto potrebujeme jednotnú parkovaciu politiku s jednotnými parametrami a pravidlami, ktorá ale bude riešiť aj špecifiká jednotlivých mestských častí. …
Za Michalom Kováčom

Za Michalom Kováčom

Správa o úmrtí Michala Kováča, prvého prezidenta modernej Slovenskej republiky, zasiahla aj petržalskú samosprávu. Aj mňa osobne. Ako poslanec slovenského parlamentu som mal možnosť a česť s ním viac rokov spolupracovať. Absolvoval som s ním niekoľko desiatok oficiálnych aj neoficiálnych rokovaní a stretnutí.…
Vyrastie stovežatá Bratislava?

Vyrastie stovežatá Bratislava?

Dá sa na vykurovaní ušetriť 900 eur, ak vás to ročne stojí 300 eur? Podľa niektorých mestských poslancov áno. Veď toto bol hlavný dôvod, prečo zastupiteľstvo hlavného mesta schválilo odpájanie sa ľudí od centrálnych kotolní. Poďme však vyvrátiť aj ďalšie nezmysly. …
Petržalčania dostali dve správy – jednu zlú a jednu dobrú

Petržalčania dostali dve správy – jednu zlú a jednu dobrú

Tou zlou je, že riešenie parkovania v Petržalke sa odkladá. Spoločnosť, ktorá mala na základe riadnej, transparentnej a zákonnej súťaže vybudovať a prevádzkovať parkovací systém, od zmluvy odstúpila. Urobila tak po tom, ako voči zákazke, ktorú riadne vyhrali ako aj voči nej samotnej vyvinuli niektorí poslanci hysterickú a agresívnu antikampaň. …

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:0905 273 416,  0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201