INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Vaša čitateľka

Poďakovanie

Poďakovanie

Vážený pán starosta, dovoľte mi touto cestou v čase plnom skôr negatívnych ohlasov, kedy je slov uznania ako šafránu, vysloviť slová uznania a chvály na Materskú školu na ulici Piflova 10, Petržalka. Navštevuje ju moja dcéra Ema Jurčová, a uznanie chcem vysloviť predovšetkým učiteľkám Ľubici Otrubovej a Gabriele Ječnej, ktoré svojím citlivým a profesionálnym prístupom vytvárajú príjemný a kvalitný priestor na predškolskú výchovu detí.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201