INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: učiteľka ZŠ

Spievajú s chuťou a radosťou

Spievajú s chuťou a radosťou

Minulý rok sa Základná škola na Gessayovej ul. č. 2 zapojila do pilotného projektu Viva zbor! – Legenda o rytieroch zo Sitna. Pilotný projekt zatiaľ len pre vybrané základné školy organizačne zabezpečuje ministerstvo kultúry v spolupráci s ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu, Národným osvetovým centrom a agentúrou Viva Musica!…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201