INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: tlačová tajomníčka MÚ

KONIEC hlasovania o námestí

KONIEC hlasovania o námestí

Samospráva uzavrela anketu, v ktorej obyvatelia mohli hlasovať za názov námestia v minulosti známom ako Námestie májového povstania českého ľudu. Tá sa uskutočnila na webovej stránke mestskej časti, na facebooku Viem byť Petržalčan ako aj v Petržalských novinách. Petržalčania vyberali z troch návrhov Námestie mládeže, Námestie republiky a Námestie svornosti, ktoré stanovili poslanci, tvoriaci názvoslovnú komisiu mestskej časti.…
Etický kódex zamestnanca mestskej časti

Etický kódex zamestnanca mestskej časti

Petržalka v týchto dňoch prijala Etický kódex zamestnanca mestskej časti. Ide o záväzný dokument pre všetkých pracovníkov miestneho úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií a podnikov mestskej časti. Súčasní predstavitelia petržalskej samosprávy považujú Etický kódex zamestnanca mestskej časti za jeden zo zásadných pilierov neustáleho posilňovania dôvery vo verejnosti, ako aj partnerských subjektov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201