INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: tlač.odd.MU

Víťazi Petržalských súzvukov Ferka Urbánka

Víťazi Petržalských súzvukov Ferka Urbánka

Minulý rok oslávila táto pre Petržalku tradičná literárna súťaž pre začínajúcich autorov, pomenovaná po významnom slovenskom dramatikovi minulého storočia Ferkovi Urbánkovi, svoje 25. výročie. Aj tento rok o ňu prejavilo záujem až množstvo autorov, ktorí poslali až 192 literárnych diel. Ako povedala porota, vybrať víťazov bola riadna fuška.…
Vaša práca je pre ľudí mimoriadna

Vaša práca je pre ľudí mimoriadna

Na miestom úrade sa uskutočnilo rokovanie na podnet zástupcov záchranných a bezpečnostných zložiek a firiem zabezpečujúcich verejnoprospešné činnosti. Cieľom stretnutia bolo predstavenie východísk pripravovanej parkovacej politiky a súčinnosť pri jej zavádzaní. Starosta Vladimír Bajan rokovanie uviedol slovami: „Stretnutie sme pripravili kvôli zlým skúsenostiam, ktoré takmer pravidelne sprevádzajú prácu záchranárov, hasičov, policajtov a napokon aj ľudí, ktorí vyvážajú odpad a čistia cesty.…
Petržalku chceme zelenú, útulnú a čistú

Petržalku chceme zelenú, útulnú a čistú

Petržalka nie je sídlisko plné panelákov. Stačí sa pozrieť na celkovú rozlohu zelene, neustále budovanie oddychových zón, areál Malého aj Veľkého Draždiaka, Sad Janka Kráľa, ale predovšetkým treba oceniť neustálu snahu o ochranu a rozširovanie zelene. „Aj preto bola oblasť environmentu jednou z priorít v strategickom rozvojovom dokumente – Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rokoch 2008 – 2014.…
Super škola pokračuje

Super škola pokračuje

Starosta Petržalky Vladimír Bajan spolu s predsedom Slovenskej akadémie vied Jaromírom Pastorekom slávnostne odomkli 25. októbra 2012 Petržalskú super školu. Bol to absolútne nový vzdelávací projektom pre všetkých žiakov druhého stupňa základných škôl bez rozdielu. Postupne si získala sympatie u žiakov, rodičov a učiteľov, ktorí ocenili predovšetkým jej prínos pri upriamovaní pozornosti žiakov na rôznorodosť vedných oblastí v súvislosti s výberom budúceho povolania, ako aj prezentovanie najnovších vedeckých poznatkov a objavov najuznávanejšími odborníkmi v danej oblasti na Slovensku.…
Na Vyšehradskú dostaneme 400-tisíc eur

Na Vyšehradskú dostaneme 400-tisíc eur

Výborná správa prišla pred pár dňami z ministerstva školstva. V rámci projektu zameraného na rozširovanie kapacít materských škôl dostane Petržalka 400-tisíc eur na rekonštrukciu MŠ na Vyšehradskej ulici. „Koncom minulého roka vláda schválila dotačnú schému na rekonštrukcie školských budov. Vtedy ma veľmi potešilo, že v dokumente sme boli uvedení ako príklad dobrej praxe, nakoľko naše opatrenia boli vzorom pre komplexné riešenia.…
Bezpečný a dôstojný život pre seniorov

Bezpečný a dôstojný život pre seniorov

Projekt mestskej časti s názvom Bezpečný a dôstojný život pre seniorov financuje Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Mestská časť Petržalka vďaka tomu môže organizovať preventívne prednášky zamerané na zvýšenie kvality života a bezpečnosti seniorov prostredníctvom preventívnych aktivít a v snahe chrániť ich pred kriminálnou činnosťou a protispoločenskému správaniu často páchanému na najslabších. …
Petržalka pozýva na diskusiu o jej ďalšom rozvoji

Petržalka pozýva na diskusiu o jej ďalšom rozvoji

Mestská časť začala intenzívne pracovať na tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023 odsúhlasením návrhu na jeho realizáciu na júnovom zastupiteľstve. Už 29. júla sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovných skupín a nasledovalo prvé verejné prerokovanie. Až do konca augusta mohli obyvatelia prostredníctvom dotazníka posielať svoje postrehy, pripomienky, návrhy k tvorbe tohto pre Petržalčanov strategického dokumentu.…
Upracme si pred vlastným prahom

Upracme si pred vlastným prahom

Neporiadok vo výklenkoch, okolo lavičiek, parčíkoch a vnútroblokoch? Petržalka vyzýva obyvateľov k spolupráci a ponúka riešenie formou zavedenia takzvaných Týždňov čistoty. Prvý takýto týždeň vyhlasuje mestská časť od 5.10.2015 (pondelok) do 11.10.2015 (nedeľa). Projekt sa začne v pondelok 5. októbra a trvať bude do nedele 11. októbra.…
Stretnutie hasičov a záchranárov so starostom V. Bajanom kvôli parkovaniu

Stretnutie hasičov a záchranárov so starostom V. Bajanom kvôli parkovaniu

Na miestom úrade sa uskutočnilo rokovanie na podnet zástupcov záchranných a bezpečnostných zložiek ako aj firiem zabezpečujúcich verejnoprospešné činnosti. Cieľom stretnutia bolo predstavenie východísk pripravovanej parkovacej politiky a súčinnosť pri jej zavádzaní. Starosta Vladimír Bajan účastníkom rokovania uviedol: „Stretnutie sme pripravili kvôli zlým skúsenostiam, ktoré takmer pravidelne sprevádzajú prácu záchranárov, hasičov, policajtov a napokon aj ľudí, ktorí vyvážajú odpad a čistia cesty.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky