INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: sociálna pracovníčka

Všetci za jedného – jeden za všetkých

Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom pomáha obetiam domáceho násilia dostať sa von z kruhu násilia a začať nový život, deťom s CAN syndrómom a rodinám v krízovej rozvodovej situácii. Deti, ktoré sa ocitnú v takejto zložitej životnej situácii, majú traumatizujúce zážitky a potrebujú pomoc na ich spracovanie.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201