INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Sitárová

Úsmev na tvári

Úsmev na tvári

Mladší žiaci zo Základnej školy Pankúchova 4 vyčarili úsmev na tvárach tetuškám, starenkám a babičkám v Dome tretieho veku na Poloreckého ulici. Malí školáci k sviatku žien pripravili básničky, ktoré zarecitovali všetkým prítomným vo veľkej sále. Úsmevy na tvárach vyčarili krásnym veselým tancom v rytme španielskeho paso doble, ktoré so žiakmi nacvičila p.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201