INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Silvia Vnneková

Ani jedno opatrenie

Ani jedno opatrenie

Najvyšší kontrolný úrad konštatoval pri výbere víťaznej firmy niekoľko administratívnych pochybení, no na rozdiel od zvyku práce kontrolórov neudelil mestskej časti ani jedno opatrenie na nápravu vecí. Teda nekonštatoval žiadne pochybenie, ktoré by mala mestská časť napraviť. Čo tvrdí NKÚ: NKÚ hovorí, že mestská časť verejnou obchodnou súťažou postupovala podľa Obchodného zákonníka a neriadila sa Zákonom o verejnom obstarávaní konanie samosprávy nebolo v súlade so zákonom o obecnom zriadení, lebo podpis zmluvy s víťazom súťaže malo ešte schváliť miestne zastupiteľstvo podľa NKÚ sa mohlo stať, že konečná suma by prekročila sumu päť miliónov eur, čo by znamenalo povinnosť súťažiť podľa Zákona o verejnom obstarávaní NKÚ sa opiera o nález Ústavného súdu z roku 2009 ak by MČ postupovala podľa zákona o verejnom obstarávaní, bola by celá záležitosť transparentnejšia Odpovede Petržalky: Petržalka postupovala podľa prísnejšieho Obchodného zákonníka, ktorý vedel vylúčiť špekulantov, ktorí by v konečnom dôsledku nemuseli naplniť svoje povinnosti, čo by ohrozilo prostriedky vyzbierané od obyvateľov Petržalky za rezidenčné NKÚ tiež nevysvetlil, prečo toto rozhodnutie Petržalky by malo byť “obchádzaním zastupiteľstva”.…
Šťastné Vianoce v Lepšom svete

Šťastné Vianoce v Lepšom svete

V čase našej návštevy klienti aj zamestnanci Lepšieho sveta na Osuského ulici usilovne upratovali, v kancelárii riaditeľa Dušana Mikulca boli uskladnené vianočné ozdoby, ktoré len čakali na to, kým skrášlia všetky priestory zariadenia. Vianočnú náladu bolo cítiť všade. Klientka Andrejka leštila zrkadlá a prezradila, že sa už teší na to, keď bude všetko ozdobené, na Mikuláša, ale najmä na darčeky.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201