INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Ružena Valentinová

Hovory o jedle

Hovory o jedle

Žiaci ZŠ Tupolevova 20  sa i tento školský rok v dňoch od 12. do 16. októbra zapojili  do celoslovenského súťažno-vzdelávacieho projektu o potravinách pod názvom „HOVORME O JEDLE“.  V rámci každého dňa v týždni boli vyhlásené denné témy so zameraním na potraviny a výživu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201