INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: (rn)

Rozhodnutie o divadle Jána Ďurovčíka sa odkladá

Rozhodnutie o divadle Jána Ďurovčíka sa odkladá

Na prezentácii zámeru muzikálového divadla pred petržalskými poslancami choreograf Ján Ďurovčík vyhlásil, že napriek tomu, že si nie je vedomý žiadneho pochybenia, nemá záujem v tejto dobe, v tejto situácii, kedy sú stále otvorené otázky a pochybnosti zo strany poslancov ohľadom jeho zámeru a kedy necíti takpovediac celospoločenský záujem, do toho ísť.…
Komuniké z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Komuniké z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka okrem iného na 13. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 28. júna 2016: požiadali starostu Vladimíra Bajana o komplexnú informáciu ohľadom problematiky prekládky vysokého napätia nad Veľkým Draždiakom, ktorá má byť prerokovaná na septembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.…
Petržalka môže pripraviť ďalšie významné investície

Petržalka môže pripraviť ďalšie významné investície

Mestská časť Petržalka vlani hospodárila s prebytkom vyše 960-tisíc eur. Vyplýva to záverečného účtu za rok 2015, ktorí prerokovali miestni poslanci. Túto sumu dokázali ušetriť jednotlivé programy rozpočtu aj napriek jasným a adresným výdavkom, ktoré kopírovali priority mestskej časti. Medzi poslancami vládne zhoda, že ušetrené financie Petržalka nerozdrobí na spotrebu, ale investuje ich do zásadných rekonštrukcií ciest a chodníkov vo svojej správe na budúci rok.…
Novú výstavbu v MATADORky treba prehodnotiť

Novú výstavbu v MATADORky treba prehodnotiť

Petržalskí poslanci odsúhlasili ukončenie spracovávania Územného plánu zóny MATADOR. Dôvodom sú obmedzenia, ktoré stanovuje Územný plán hlavného mesta. Mestská časť Petržalka od roku 2012 obstaráva Územný plán zóny MATADOR. Územie stratilo svoj pôvodný význam a vedie sa široká diskusia, ako by malo byť využité v budúcnosti.  …
Poslanci schválili zmeny v solidarite voči malým

Poslanci schválili zmeny v solidarite voči malým

Poslanci miestneho zastupiteľstva v Petržalke schválili stanovisko k návrhu zmeny Štatútu hlavného mesta k výške solidarity. Na jej základe štyri veľké mestské časti (Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov) doteraz prispievali troma percentami svojich rozpočtov šiestim malým mestským častiam (Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica).…
Rokovali o koncepte celomestskej parkovacej politiky

Rokovali o koncepte celomestskej parkovacej politiky

Petržalskí poslanci s pripomienkami odobrili návrh hlavného mesta na zavedenie rezidenčného parkovania. Poslanci súhlasia s návrhom Všeobecne záväzného nariadenie mesta a zmeny Štatútu hlavného mesta, ktoré umožnia zaviesť celomestské spoplatnenie parkovania. Zároveň schválili súbor pripomienok k návrhu, o ktorých bude ešte mestská časť s hlavným mestom rokovať. …
Solidaritu čaká zmena

Solidaritu čaká zmena

V roku 2008, ešte pred vypuknutím krízy, ktorá sa citeľne dotkla príjmov samospráv, štyri veľké mestské časti (Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov) pristúpili k návrhu solidarity voči malým mestským častiam. Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica tak na úkor “veľkej štvorky” dostávajú tri percentá z ich rozpočtov.…
V Bratislave je 9 600 bilbordov

V Bratislave je 9 600 bilbordov

Bratislava spočítala, koľko bilbordov sa nachádza na území hlavného mesta. Ako vyplýva z pasportu, ktorý dal vypracovať magistrát, v meste je 9 600 reklamných plôch väčších ako tri metre štvorcové. Mesto uviedlo, že za obdobie rokov 2015 a 2016 sa ich počet zníži o tisíc.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky