INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: (rg)

Poslanecké postrehy, návrhy, riešenia „psieho problému“

Poslanecké postrehy, návrhy, riešenia „psieho problému“

Veľkým  a pretrvávajúcim problémom Petržalky, jej životného prostredia a neúmerného zaťaženia verejných priestranstiev sú psie exkrementy. Viete ponúknuť nejaké riešenia problému, ktorý negatívne poznačuje kvalitu života Petržalčanov? – oslovili sme zástupcov poslaneckých klubov v miestnom zastupiteľstve. Prinášame ich vyjadrenia. Ako inak – vinní sú tí iní… Riešenie háklivej psej problematiky nespočíva ani tak v činnosti mestskej časti, ako v dodržiavaní známych zákonných pravidiel jej obyvateľmi.…
Rozvodová anatómia a diagnózy paneláku

Rozvodová anatómia a diagnózy paneláku

Meniť či nemeniť… spýtal by sa novodobý Hamlet žijúci v paneláku. Na otázku, či zatepliť alebo nezatepliť, doteraz odpovedalo pol Slovenska áno, a polovica bytových domov je už zateplená. Domáci rátajú percentá, porovnávajú, o koľko znížili tepelno-energetickú spotrebu v porovnaní s rokom – rokmi bez zateplenia, keď bol ich dom akoby bez kabáta, bez kožucha.  …
Petržalské CZT – európsky unikát!

Petržalské CZT – európsky unikát!

S výstavbou petržalských panelákov sa pred štyrmi desaťročiami budovala aj sústava centrálneho zásobovania teplom a teplou vodou (CZT) pre vyše 40 tisíc bytov, školy, obchody, zdravotnícke zariadenia, podniky, úrady. Čo znamená pre Petržalku – s odstupom času – po poznaní a skúsenostiach tento spôsob vykurovania?…
Naše deti majú deti (3) – Deťom vstup zakázaný!?

Naše deti majú deti (3) – Deťom vstup zakázaný!?

Pred mesiacom sme uverejnili v PN článok Deťom vstup zakázaný!?, v ktorom autor textom i fotografiou poukázal na zdevastované predškolské zariadenia – jasle a materské školy – na petržalských Lúkach. Článok aj s ďalšími fotografiami poslala redakcia vlastníkom piatich pustnúcich objektov na Znievskej 26, Vyšehradskej 17, Znievskej 2, 4 a Krásnohorskej 14.…
Mesto má a dá peniaze na odstránenie grafitov

Mesto má a dá peniaze na odstránenie grafitov

Aj keď tohtoročných 49 tisíc eur vyčlenených v mestskom rozpočte na odstraňovanie nelegálnych grafitov nie je bohviečo, je to aspoň niečo v duchu príslovia: Keď neprší, nech aspoň kvapká. Lebo odstrániť na paneláku čarbanice, napr. na ploche 6 až 8 m2, to je najmenej 1 200 eur, pretože na fasádu treba nanovo „natiahnuť“ ucelený farebný pás.…
Paneláková abeceda

Paneláková abeceda

panel – stavebný železobetónový konštrukčný dielec (nosný, výplňový) doskového tvaru , z ktorého sa montujú stavby alebo ich časti. Vyrába sa obvykle už s povrchovou úpravou, izoláciou, osadenými oknami a balkónovými dverami, zárubňami a pod. panelový dom – budova na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov prístupných zo spoločného domového komunikačného priestoru, so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (cesta, chodník, terasa a i).…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky