INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Redakcia PN

Totálny zákaz hazardu v Bratislave. Krok správnym smerom?

Totálny zákaz hazardu v Bratislave. Krok správnym smerom?

Výsledok hlasovania mestských poslancov o zákaze hazardu v hlavnom meste Slovenska Bratislave vyvolal ani nie polemiky, ale skôr vášne, útočné reakcie medzi volenými – a hádky medzi pospolitým ľudom. Ale priniesol aj podanie trestných oznámení, s podozrením, že niekto zobral úplatky, resp. že niekto šíri lživé správy o tom, že niekto úplatky zobral.…
Zverejnenie kandidátov na starostu a poslancov

Zverejnenie kandidátov na starostu a poslancov

Podľa § 18 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov – „Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.“ Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka je zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webstránke www.petrzalka.sk.…
Naše deti majú deti

Naše deti majú deti

Ak by mala Petržalka bubeníka, ktorý vybubnovaním zverejňuje oznamy obce, alebo aspoň miestny rozhlas, potom každodennou a prvou správou by bol stručný oznam: Naše deti majú deti. V ňom je všetko: Zmysel žitia. Generačná kontinuita Petržalky – keď súčasnosť jedných zakladá budúcnosť druhých.…
Jarovské rameno – budúca stoka? /2/

Jarovské rameno – budúca stoka? /2/

Hausbóty sú atraktívna téma. Nenamietame. Ale nie preto o nich píšeme. Vy, Petržalčania, to žiadate. Uverejňujeme vyjadrenia, stanoviská orgánov, úradov, inštitúcií – čiže tých, ktorí majú „do hausbótov“ čo povedať. Lebo, ako už vy píšete, čo na vlastné oči z hrádze v Jarovskom ramene vidíte, máte toho už po krk!…
Vyhlasujeme verejnú diskusiu

Vyhlasujeme verejnú diskusiu

Z redakčného mailu:  Obraciam sa na vás s vážnou obavou o udržanie parkoviska na križovatke Budatínska-Šintavská-Smolenická. V súčasnosti je parkovisko oplotené a strážené (samozrejme za poplatok). Parkovisko je takmer celé zaplnené (podľa môjho odhadu asi 50-60 miest). Na minuloročnom (júnovom) zasadnutí magistrátu predložilo mesto návrh na odpredaj tohto a priľahlého (trávnatá plocha) pozemku.…
Dni Petržalky – predajné stánky

Dni Petržalky – predajné stánky

Záujemcovia o predaj v stánkoch na Dňoch Petržalky si už môžu podať žiadosť písomne alebo osobne (v podateľni) na MÚ Petržalka najneskôr do 9. mája a počas úradných hodín sa môžu informovať na podmienky  na čísle 02/68 288 868 alebo mailom alena.sebekova@petrzalka.sk alebo emil.chlebec@petrzalka.sk.…
KVET, čo kvitne 120-tisíc hodín

KVET, čo kvitne 120-tisíc hodín

Na túto chvíľu Petržalka čakala trpezlivo. Na finále: v osemnástich kotolniach, ktoré zásobujú teplom a teplou vodou naše domácnosti – byty, rodinné domy, ale aj školy, úrady, obchody a firmy sú už nainštalované kogeneračné jednotky. Pracujú naplno, ešte však s dodatkom skúšobnej prevádzky.…
Odpadu nášho každodenného zbav nás dnes…

Odpadu nášho každodenného zbav nás dnes…

Takto môže znieť novodobý svetový Otčenáš. Nie je prosbou k Všemohúcemu o každodenný chlieb, ktorý stále vyše polovici ľudstva chýba, ale prianím jeho druhej polovice, lebo jej iného zasa prevyšuje. Odpad. Kadejaký, z kadečoho, kadekde. Mnoho, premnoho. Ironicky sa ilustruje, že ak by sa naukladal na kopu za jedno desaťročie, mal by svet druhé Himaláje.…
Darujme si (nielen) hračku

Darujme si (nielen) hračku

Úspešný projekt Petržalských novín Daruj hračku kamarátovi za osemnásť rokov rozžiaril tisícky detských tvárí, ktoré sa nie vinou rodiny dostali do sociálnej núdze. Od neznámych kamarátov totiž dostali hračky, aké by im rodičia nemohli kúpiť. Tak, ako dospievajú deti do tínedžerských rokov, tak dospieva aj náš projekt.…
Darujme deťom záujem a čujné ucho

Darujme deťom záujem a čujné ucho

K Medzinárodnému dňu detí by sa žiadalo zablahoželať všetkým deťom a zaželať im niečo dobré do budúcnosti. Mali by sme sa však na ich sviatok pozrieť aj trochu inak a porozmýšľať nad tým, ako im okrem sladkých darčekov i poďakovať. Za to, že ešte nestratili ideály.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky