INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: prof. Štefan Šlachta

Petržalka ako pamiatka II. – Po „Baťových mestách“ aj panelákové sídliská

Petržalka ako pamiatka II. – Po „Baťových mestách“ aj panelákové sídliská

Vyhlásiť brnianske panelové sídlisko Lesná za pamiatkovú zónu a zaradiť ho do zoznamu kultúrnych pamiatok – fondu národného kultúrneho dedičstva Českej republiky – je dôvodom na zamyslenie sa aj pre nás, aby sme si začali viac vážiť architektonicko-urbanistické hodnoty našich sídlisk, kým nie je ešte neskoro.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201