INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Prof. Ing. arch. Tibor ALEXY

Čas hrá v neprospech Petržalky

Čas hrá v neprospech Petržalky

Mesto ako každý organizmus sa neustále vyvíja, dotvára, pretvára a zdokonaľuje. Riadi sa pritom objektívnymi urbanistickými zákonitosťami, ktoré je možné pochopiť a potom vedome podporovať alebo brzdiť, čo závisí od vyspelosti a potencionality spoločnosti. Možno konštatovať, že pri vzniku urbanistickej štruktúry sa spravidla vytvára základ, t.j.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201