INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: (pp)

Hosť do domu, smrad do domu

Hosť do domu, smrad do domu

Autor vtipného sloganu (Keď sa riadim mestskou vyhláškou, nie je šťastie, že sa vrátim domov s čistou podrážkou.) je predsa v niečom nepresný. Lebo netreba sa riadiť mestskou vyhláškou (taká neexistuje), ale dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2008 mestskej časti Petržalka, osobitne § 6, ods.…
Kto Petržalku a Petržalčanov pretína?

Kto Petržalku a Petržalčanov pretína?

Hovorí sa, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. V Petržalke aj čítať. Lebo to, čo niektoré médiá, tiež aj akože ekologickí aktivisti cielene vnucujú súdnym Petržalčanom, treba ozrejmiť. Že nebudú žiadnymi obeťami, druhotriednymi občanmi električkou a 4-prúdovou cestou rozpoltenej či preťatej Petržalky.…
Bez žien – bez zmien

Bez žien – bez zmien

Aj keď už novogeneračným adolescentom došlo, že dejiny ľudstva sa nezačali práve ich narodením, že mobilný telefón a facebook nie sú prvými vynálezmi ľudstva, potom stále ešte niektorým nedochádza, že 8. marec ako Medzinárodný deň žien nie je výmyslom totalitným. MDŽ – nie deň ideový, akým mal byť (na počesť štrajku 40-tisíc newyorských krajčírok v roku 1908, ktoré požadovali hlasovacie právo pre ženy, namiesto 10-hodinového pracovného dna 8-hodinový, vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky), ale ideologický (že v socializme, na rozdiel od kapitalizmu, to všetko už ženy majú).…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky