INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: poslanci

Komunálne voľby 2014: Kandidáti na poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Komunálne voľby 2014: Kandidáti na poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré sa uskutočnia 15.11.2014. Miestna volebná komisia v Bratislave-Petržalke podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlásila, že pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva zaregistrovala kandidátov vo volebných obvodoch 1 až 6.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201