INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Nadácia Horský park

Blesková akcia v Horskom parku

Po sérii horúcich augustových dní objavili pri každodennej inšpekcii v Horskom parku ľudia z Nadácie Horský park boľševník. Asi 40 rastlín tejto veľmi nebezpečnej rastliny zjavilo sa nad úrovňou trávy na dolnej lúke parku. V nasledujúcej bleskovej akcii odborníci z magistrátu a Štátnej ochrany prírody objav potvrdili a vzápätí záhradníci z odbornej firmy Carni Herba rastliny odstránili. …

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201