INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: MV VPS

Kto to zaplatí?

Kto to zaplatí?

V PN č. 8/2014 venujete pomerne veľa priestoru verejnému poriadku, najmä v článku Smelo a občiansky, čo považujem za veľmi správne, ale chýba mi tam ešte niečo. Plne súhlasím s príspevkom čitateľky pani Sedlákovej čo sa týka poriadku a čistoty v okolí bývalej MŠ na Ľubovnianskej ul.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201