INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: MÚ BA Petržalka

O Návrhu územného plánu zóny Matador sa bude rokovať dlhšie

O Návrhu územného plánu zóny Matador sa bude rokovať dlhšie

Starosta Petržalky Vladimír Bajan predĺžil termín prerokovania Návrhu územného plánu zóny Matador vzhľadom na zložitosť celého procesu ako aj množstvo pripomienok nielen vlastných ale aj z radov odborníkov, vlastníkov nehnuteľností a obyvateľov danej lokality do 28. februára 2015. „Urobil som tak aj s ohľadom na to, aby sa táto téma nestala predmetom predvolebného boja, čím by sa z neho mohla vytratiť vecnosť a konštruktívnosť.…
V Sade Janka Kráľa buďte opatrní

V Sade Janka Kráľa buďte opatrní

V súvislosti s výdatnejším dažďom odporúčame obyvateľom, aby obmedzili prechádzky a športové aktivity v Sade Janka Kráľa. Aj napriek kvalifikovanej starostlivosti o zeleň tu rastú veľmi staré dreviny a vplyvom podmáčanej pôdy môžu obyvateľov ohrozovať na živote. Za porozumenie ďakujeme. V Bratislave zatiaľ platí hydrologická výstraha 1. stupňa.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201