INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: MŠ Strečnianska

Aj predškoláci majú kurz prvej pomoci

Aj predškoláci majú kurz prvej pomoci

Školský vzdelávací program  Materskej školy Strečnianska 2 „Slniečkový rok“ pri realizácii prierezovej témy LÚČIK ZDRAVIA predpokladá, že deti si osvoja základné poznatky a zručnosti ako si chrániť svoje zdravie i zdravie iných. Dlhoročná spolupráca materskej školy a Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej 20 efektívne napomáha k naplneniu tohto cieľa.…
„Budúci olympionici“

„Budúci olympionici“

Pohybová činnosť, ktorá zabezpečuje kvalitu psychosomatického a psychomotorického vývinu detí v predškolskom veku, je každodennou aktivitou detí v MŠ Strečnianska 2. Pedagogický kolektív neustále hľadá možnosti, ktoré motivujú deti k pohybu a preto sme naše deti prihlásili do 8. ročníka Olympijských festivalov Slovenska, ktorého vyhlasovateľom bol Slovenský olympijský výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska, samosprávnymi krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na školách.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky