INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Michal Kaliňák

Chránime zdravie a majetok

Chránime zdravie a majetok

Obyvatelia Hrobákovej ulice sa už nemusia obávať rizík, ktoré im spôsoboval topoľ rastúci priamo na parkovisku. Svojimi koreňmi rozbíjal betónovú plochu parkoviska a ohrozoval prevádzkyschopnosť kanalizácie. Jeho konáre obmedzovali na prechádzke matky s deťmi či seniorov. Topoľ tiež nepriaznivo vplýva na alergikov.…
Návrh dotačných pravidiel počíta so štedrou podporou

Návrh dotačných pravidiel počíta so štedrou podporou

Petržalčania majú v súčasnosti priestor na to, aby sa zapojili do novelizácie pravidiel poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti. Tento návrh počíta so zriadením osobitnej hodnotiacej komisie, tiež upravuje maximálnu výšku dotácie a určuje pomer výšky dotácie k celkovým nákladom. Ďalšími zmenami v poskytovaní dotácií je napríklad stanovenie podporovaných programov, upresnenie a doplnenie povinných náležitostí žiadateľov a tiež zadefinovanie spôsobu tvorby finančných prostriedkov na dotácie.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201