INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Michaela Dobríková

Labute a kvalita vody

Labute a kvalita vody

Na naše noviny sa obrátila Petržalčanka, ktorej sa zdá, že sú labute v Petržalke premnožené a obáva sa, že ich prítomnosť na jazere Veľký Draždiak má za následok zhoršovanie kvality vody a výskyt siníc. Obrátili sme sa preto na Jána Dobšoviča, ktorý sa ornitológii a ochrane prírody venuje od roku 1996.…
Výnimočná slávnosť v modrom

Výnimočná slávnosť v modrom

Vedeli ste, že aj Albert Einstein mal poruchu autistického spektra? A zmenil dejiny. Jeho meno dnes pozná každý školák. Prvotné zmienky o detskom autizme boli publikované v prvej polovine dvadsiateho storočia. Dnes vieme, že porucha autistického spektra (PAS) je celoživotná neurovývojová choroba, ktorá ovplyvňuje sociálne a komunikačné schopnosti.…
 Hudobné kino – Bratislavská lýra VIII.

 Hudobné kino – Bratislavská lýra VIII.

Bratislavská lýra bol v rokoch 1966 až 1989 najpopulárnejší a najobľúbenejší festival populárnych piesní v Česko-Slovensku, ktorý sa konal každoročne v Bratislave. Na lýre vyrástlo niekoľko generácií interpretov a autorov a dodnes je pre nich nezabudnuteľným odrazovým mostíkom v ich kariére. Ovplyvnil nielen dianie na tejto festivalovej scéne, ale aj vývoj populárnej hudby v ČSR od 1966 až po Nežnú revolúciu.…
Prebuď sa (s) knihou po druhý krát

Prebuď sa (s) knihou po druhý krát

Ako vznikne komiks a poďme kresliť draky. Exkluzívne čítanie z knihy, ktoré ešte nevyšla či debata o tom, ako je dobre mať bunker. Čo sa stane so strachom, keď ho vyfučíme a prečo Analfabeta Negramotná zjedla Jankovi Hraškovi halušky a čo bolo potom – to sú len maličké kúsky z pestrej mozaiky festivalu Prebuď sa (s) knihou, ktorý v tretí marcový týždeň zorganizovala Miestna knižnica Petržalka (MsKP).…
Diskutovali sme o tom, ako bude vyzerať okolie električkovej trate

Diskutovali sme o tom, ako bude vyzerať okolie električkovej trate

Pôvodný plán bol, že urbanistická štúdia určí budúcu podobu „chrbtice Petržalky“ vrátane trasy električky. Preto sa architektonická súťaž konala už v roku 2013. Chybou zlých rozhodnutí úradníkov magistrátu na oddelení verejného obstarávania sa však stal opak. Trasa trate je určená ale na definitívnej podobe urbanistickej štúdie sa kvôli trojročnému zdržaniu stále pracuje.…
Môj Projekt pre druhých

Môj Projekt pre druhých

V októbri sme sa boli pozrieť v  Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke – Impulz na projekt s názvom “Pinf hry ako impulz pre spojenie a učenie”. S podporou Nadácie pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom bola v Impulze zriadená miestnosť s interaktívnou tabuľou a počítačmi, ktoré využívali klienti Impulzu spoločne so žiakmi základných, stredných a vysokých škôl a klientmi iných sociálnych zariadení na hranie Pinf hier, ktoré nielen bavia, ale aj učia.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky