INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Mgr. Mária Sitárová

Veselá rozlúčka s fašiangami

Veselá rozlúčka s fašiangami

Nádherné masky vytvorené šikovnými rukami žiakov, rodičov a starých rodičov sa stretli v utorok popoludní na školskom karnevale v Základnej škole Pankúchova 4. Pekné prostredie, výborná nálada, rytmická hudba a príjemný hlas pani vychovávateľky Vlasty Moravčíkovej prispeli k tomu, že sa nám školský karneval a rozlúčka s fašiangami naozaj vydarila.…
Kultúrne vystúpenie v Dome tretieho veku

Kultúrne vystúpenie v Dome tretieho veku

Deň pred Medzinárodným dňom žien vystúpili žiaci zo ZŠ Pankúchova 4 s krátkym kultúrnym programom v Dome tretieho veku na Poloreckého ulici. Bol venovaný všetkým ženám, ktoré trávia svoj život a čas v tomto zariadení. Žiaci sa na vystúpenie veľmi tešili. Pred obecenstvom, pozostávajúcim prevažne z ľudí bývajúcich v tomto zariadení, vystúpili s básničkami i prózami.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201