INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Mgr. Mária Korčáková

Rok Ľudovíta Štúra na dvestoraký spôsob

Rok Ľudovíta Štúra na dvestoraký spôsob

  ZŠ Pankúchova 4 si v rámci „Roka Ľudovíta Štúra“ chcela dôstojne pripomenúť život a dielo jedného z najvýznamnejších  predstaviteľov slovenského národného života. Už v septembri sme začali v priestoroch galérie školy s inštaláciou dlhodobej výstavy k dvojstému výročiu jeho narodenia. Aby sa mohol každý žiak školy nejakým spôsobom  podieľať na plnení úloh k tomuto významnému výročiu, vybrali  sme si na to 26. október, kedy sme oslavovali  Medzinárodný deň školských knižníc,  a od uplynutia 200 rokov od narodenia Ľ.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201