INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Mgr. Eva Kušteková

Beseda s kórejskými študentmi

Nedávno zavítala do našej školy, Gymnázia Pankúchova 6, veľmi vzácna návšteva až z ďalekej Južnej Kórey. Besedu zorganizovala Ing. Ľubica Magnússon a plná zborovňa spokojných študentov, ktorí sa aktívne zapájali do prezentácie, svedčila o tom, že bola mimoriadne zaujímavá. Skupina piatich študentov z Univerzity Sun Moon cetovali po Európe a oboznamovali záujemcov s kórejskou kultúrou, prezentovali svoju univerzitu a zároveň aj možnosť, ako by tam naši študenti mohli študovať.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201