INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Mgr. Daniela Petríková

Neobyčajný deň s ministrom

Neobyčajný deň s ministrom

Desiaty február sa zapíše do pamäti našej školy ako neobyčajný deň. Na návštevu k nám totiž zavítal minister školstva, Juraj Draxler. Privítali ho najmladšie žiačky z 1.a 2. ročníka. Minister diskutoval s vedením školy na rôzne témy, ktoré sa týkali vzdelávacieho procesu, nového ŠVP, o možnostiach využitia rámcových učebných plánov v rámci ŠkVP, vybavenia školy učebnými pomôckami, modernými technológiami.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201