INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Mgr. Alena Halčáková

Seniori nám nie sú ľahostajní

Seniori nám nie sú ľahostajní

Staroba je neodlučiteľná súčasť našej existencie. Aj starí ľudia majú v tejto etape života právo viesť plnohodnotný život po všetkých stránkach. Žiaľ, často na toto prirodzené právo nemajú podmienky, čo sa v Petržalke snažíme meniť. Starší ľudia často nepovažujú seba samých za starcov či stareny, cítia sa dobre a chceli by ešte dlhé roky aktívne žiť.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201