INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: mgl

Navrhnite Osobnosť Petržalky

Navrhnite Osobnosť Petržalky

Petržalská samospráva pripravuje tak ako každý rok v rámci Dní Petržalky, oceňovanie tých ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie. Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní Petržalčania môžu do 30. apríla predkladať miestnej samospráve návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné spoločenské ocenenie za ich výnimočnú prácu, celoživotný prínos či výrazný ľudský čin.…
Talentovaný Petržalčan v Prahe

Talentovaný Petržalčan v Prahe

Srdcia Pražanov si uplynulý týždeň získal talentovaný pätnásťročný spevák David Šavlík, žiak Základnej umeleckej školy Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici v Petržalke. David zaujal spevom árie Monostata z opery Kúzelná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta a piesne Caro mio ben od Giuseppe Giordaniho, za čo si vyslúžil neutíchajúci potlesk.…
Navrhnite učiteľa, na ktorého spomínate aj po rokoch

Navrhnite učiteľa, na ktorého spomínate aj po rokoch

Po kladných ohlasoch v predchádzajúcich piatich ročníkoch pristúpila petržalská samospráva k vyhláseniu VI. ročníka projektu – Učiteľ, na ktorého sa nezabúda. Cieľom celopetržalského projektu je nájsť učiteľa, vychovávateľa, pre ktorého sa práca v školstve stala poslaním, do výchovno-vzdelávacieho procesu úspešne vložil nové, netradičné formy práce a dokázal pomôcť aj v najťažších životných situáciách.…
Regionálne združenie starostov predovšetkým o audite kompetencií

Regionálne združenie starostov predovšetkým o audite kompetencií

Jednou z najdlhšie diskutovaných tém nedávneho rokovania Regionálneho združenia starostov mestských častí hl. mesta SR Bratislavy bol audit kompetencií a toku finančných prostriedkov medzi hlavným mestom a jeho mestskými časťami. Audit sa má venovať nielen zisteniu skutočného stavu všetkých úloh a úkonov, ktoré vykonávajú jednotlivé mestské časti a hlavné mesto Bratislava, ale rovnako aj ich financovaniu.…
Lepšie raz vidieť ako trikrát počuť…

Lepšie raz vidieť ako trikrát počuť…

Televízia Bratislava už začala vysielať program zameraný na Petržalku. Počas tohto roka metropolitná televízia prinesie okrem záznamov z rokovaní miestneho zastupiteľstva aj rôzne reportáže, besedy a rozhovory na zaujímavé témy a atraktívnych hostí. Každý týždeň TV BA po-núkne 13-minútový blokaktuálnych informácií Petržalských 13.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky