INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor:

Oznam: Verejné prerokovanie ÚPN zóny MATADOR

Oznam: Verejné prerokovanie ÚPN zóny MATADOR

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 8.9.2014 do 17.10.2014 prerokovanie Návrhu Územného plánu zóny MATADOR Verejné prerokovanie návrhu s odborným výkladom spracovateľa ÚPN Z MATADOR sa uskutoční dňa 17.09.2014 o 14.00 h v kinosále Domu kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici č.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky