INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor:

Oznam: Verejné prerokovanie ÚPN zóny MATADOR

Oznam: Verejné prerokovanie ÚPN zóny MATADOR

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 8.9.2014 do 17.10.2014 prerokovanie Návrhu Územného plánu zóny MATADOR Verejné prerokovanie návrhu s odborným výkladom spracovateľa ÚPN Z MATADOR sa uskutoční dňa 17.09.2014 o 14.00 h v kinosále Domu kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici č.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201