INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Marta Majerčáková

Podarilo sa premostiť starobu a mladosť

Podarilo sa premostiť starobu a mladosť

Deti a starí ľudia. Odlišný svet dvoch generácií, ktorým treba   porozumieť a hlboko ľudsky ich preklenúť. Október – mesiac úcty k starším bol preto príležitosťou na rúcanie bariér medzi najstaršou a najmladšou populáciou. A nielen to. Každé stretnutie mladých a starých môže prispieť k vzájomnej úcte, láskavejším vzťahom a obohateniu o životnú múdrosť.…
Z gymnazistov na Gercenovej rastú IT špecialisti

Z gymnazistov na Gercenovej rastú IT špecialisti

Gymnázium Spojenej školy Svätej rodiny v Petržalke počas Dňa otvorených dverí 27. novembra prezentovalo svoju unikátnosť. Škola nadviazala spoluprácu s poprednou IT firmou, aby poskytla gymnazistom nielen všeobecné vzdelanie, ale aj čosi navyše – kvalifikáciu na pozíciu IT špecialistu v kontaktnom centre firmy. Týmto spôsobom je študent odborne zdatný na prácu v IT firmách, s ktorými škola spolupracuje.…
Otvorili pastoračné centrum

Otvorili pastoračné centrum

Koncom novembra sa v petržalskom Kostole Svätej rodiny uskutočnila slávnosť spojená s otvorením a požehnaním nového pastoračného centra. Pri príležitosti otvorenia pastoračného centra priľahlého ku Kostolu Svätej rodiny svätú omšu slávil bratislavský arcibiskup metropoplita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s miestnym farárom Jozefom Dúcom a ďalšími kňazmi.…
Posolstvá aj cyklopúť na počesť Jána Pavla II.

Posolstvá aj cyklopúť na počesť Jána Pavla II.

Desiate výročie historickej udalosti – návštevy pápeža Jána Pavla II. sme si pripomenuli 13. a 14. septembra. „S pocitom najhlbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ,“ zaznelo z úst Jána Pavla II. v pamätný deň 14. septembra 2003 na priestranstve pred petržalským Kostolom Svätej rodiny. Pápež tu slávil bohoslužbu a vyhlásil za blahoslavených obete komunistického režimu – mučeníkov rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú a biskupa Vasiľa Hopka. …
Podeľme sa!

Podeľme sa!

V petržalskej farnosti Svätej rodiny sa v nedeľu 24. februára konala charitatívna zbierka na podporu chudobných. Ľudia pred Kostolom Svätej rodiny prispievali na projekt, ktorý zastrešuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Išlo už o 7. ročník tejto akcie Katolíckeho hnutia žien, ktorá sa počas Pôstneho obdobia uskutočňuje vo farnostiach či v organizáciách na celom Slovensku Podstatou tejto iniciatívy je odrieknuť si jedlo počas jedného dňa a jeho finančnú hodnotu venovať núdznym.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky