INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Mária Grebeňová-Laczová

tlačová tajomníčka MÚ

Nielen čistota, ale aj bezpečnosť

Nielen čistota, ale aj bezpečnosť

Za posledné obdobie urobila Petržalka viacero opatrení, ktoré viedli k zlepšeniu životného prostredia jej obyvateľov. Zmena v čistení verejných priestranstiev, väčší dôraz na upozorňovanie či pokutovanie nezodpovedných vlastníkov nehnuteľností či aktívna spolupráca so správcami bytových domov pri budovaní kontajnerových stojísk má podľa obyvateľov viditeľné výsledky v kvalitnejšom a čistejšom prostredí.…
Petržalskí poslanci sa budú riadiť Etickým kódexom

Petržalskí poslanci sa budú riadiť Etickým kódexom

Po prijatí Etického kódexu zamestnancov mestskej časti aj poslanci petržalského miestneho zastupiteľstva na návrh starostu schválili etickú normu, ktorou sa budú riadiť počas platnosti svojho mandátu. K prijatiu Etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti sa petržalskí poslanci zaviazali vlani v máji prijatím zásad transparentného fungovania samosprávy pod názvom Transparentná Petržalka.…
Etický kódex zamestnanca mestskej časti

Etický kódex zamestnanca mestskej časti

Petržalka v týchto dňoch prijala Etický kódex zamestnanca mestskej časti. Ide o záväzný dokument pre všetkých pracovníkov miestneho úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií a podnikov mestskej časti. Súčasní predstavitelia petržalskej samosprávy považujú Etický kódex zamestnanca mestskej časti za jeden zo zásadných pilierov neustáleho posilňovania dôvery vo verejnosti, ako aj partnerských subjektov.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky