INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Mária Grebeňová-Laczová

tlačová tajomníčka MÚ

Nielen čistota, ale aj bezpečnosť

Nielen čistota, ale aj bezpečnosť

Za posledné obdobie urobila Petržalka viacero opatrení, ktoré viedli k zlepšeniu životného prostredia jej obyvateľov. Zmena v čistení verejných priestranstiev, väčší dôraz na upozorňovanie či pokutovanie nezodpovedných vlastníkov nehnuteľností či aktívna spolupráca so správcami bytových domov pri budovaní kontajnerových stojísk má podľa obyvateľov viditeľné výsledky v kvalitnejšom a čistejšom prostredí.…
Petržalskí poslanci sa budú riadiť Etickým kódexom

Petržalskí poslanci sa budú riadiť Etickým kódexom

Po prijatí Etického kódexu zamestnancov mestskej časti aj poslanci petržalského miestneho zastupiteľstva na návrh starostu schválili etickú normu, ktorou sa budú riadiť počas platnosti svojho mandátu. K prijatiu Etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti sa petržalskí poslanci zaviazali vlani v máji prijatím zásad transparentného fungovania samosprávy pod názvom Transparentná Petržalka.…
Etický kódex zamestnanca mestskej časti

Etický kódex zamestnanca mestskej časti

Petržalka v týchto dňoch prijala Etický kódex zamestnanca mestskej časti. Ide o záväzný dokument pre všetkých pracovníkov miestneho úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií a podnikov mestskej časti. Súčasní predstavitelia petržalskej samosprávy považujú Etický kódex zamestnanca mestskej časti za jeden zo zásadných pilierov neustáleho posilňovania dôvery vo verejnosti, ako aj partnerských subjektov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201