INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Mária Čunderlíková

Sobota v  MEMORY

Sobota v  MEMORY

Zaujíma vás ako pomôcť pacientovi s Alzheimerovou chorobou v rodine ? Aké sú pre neho vhodné denné aktivity, akú pomoc ponúka sociálny systém na Slovensku, ako zvládnuť inkontinenciu pri tomto ochorení ? Sobota v MEMORY je dopoludnie pre opatrovateľov a rodinných príslušníkov ľudí s Alzheimerovou chorobou.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201