INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Marek Kovačič

Zima nám dáva zabrať

Zima nám dáva zabrať

Zimná pohotovosť sa začala pre túto sezónu 15.11. 2016 . Zimná služba zahŕňa čistenie komunikácií III a IV triedy, vybrané chodníky, schody, nájazdy, prechody, ktoré sú v správe našej mestskej časti. Presne vyznačené ich môžete nájsť v novej interaktívnej mape na internetovej stránke www.gis.petrzalka.sk.…
Čo je nové vo VPS

Čo je nové vo VPS

O petržalskú zeleň a staráme kontinuálne, po celý rok. Aktuálne orezávame dreviny, hlavne v korunovej časti z dôvodu bezpečnosti, presvetlenia, nedostatku svetla v bytoch, poškodzovania a zasahovania do fasád domov a v neposlednom rade z dôvodu tvarovania a úpravy korún. Podľa litery zákona sa môžu vykonávať orezy konárov s priemerom nad 5 cm vo vegetačnom období, od 1. apríla do 30. septembra.…
Čo nové vo VPS

Čo nové vo VPS

Okrem pravidelných činností, ako sú čistenie cestných komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev vykonávajú pracovníci MP VPS aj náročnú prípravu areálov základných a materských škôl v správe mestskej časti na jarné obdobie. Aby dodržali literu zákona, je potrebné do konca marca stihnúť výrub vyschnutých a poškodených stromov.…
Petržalka sa pripravuje na jar

Petržalka sa pripravuje na jar

Zima túto sezónu ani poriadne neudrela a už sa pomaly blížia jarné mesiace. V pohotovosti je  miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, ktorého zamestnancov stretávate v uliciach našej mestskej časti. Čistia ulice, ošetrujú poškodené stromy, opravujú mestský mobiliár… Zamestnanci sa v súčasnosti zameriavajú hlavne na čistenie verejných priestranstiev.…
Čo nové vo VPS?

Čo nové vo VPS?

Ostatné dva týždne sme sa vo zvýšenej miere venovali čisteniu ulíc od komunálneho odpadu po bezdomovcoch a čisteniu nezabezpečených kontajnerových stojísk. Situáciu nám komplikovali najmä poveternostné podmienky. Vyzbierali sme odpad na Znievskej, Vígľašskej, Andrusovovej, Jankolovej, Beňadickej a na Daliborovom námestí. Takéto zbieranie si vyžaduje istú dávku pozornosti, opatrnosti, vhodné vybavenie a neraz aj odolný žalúdok.…
Odpadky aj sneh

Odpadky aj sneh

Po silvestrovských oslavách ostali ulice Petržalky posiate odpadkami. Každoročne máme po oslavách nového roku veľa práce, aby sme chodníky, cesty, parkoviská a námestia upratali od skutočne rôznorodého odpadu. Prioritou bolo, samozrejme, upratať najmä nebezpečné sklenené črepiny po rozbitých fľašiach. Nielen upratovanie po bujarých oslavách, ale aj počasie nás po vstupe do roku 2016 zamestnávalo naplno.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky