INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Marek Hlásny

Nudiť sa naozaj nie je „kúúúl

Bratislavská Business School EU v Bratislave pripravila počas prázdnin 1. ročník Detskej ekonomickej univerzity pod záštitu Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD, rektora Ekonomickej univerzity. Program Detskej ekonomickej univerzity BBS EUBA bol rozvrhnutý do dvoch týždňov. Na začiatku bolo slávnostné otvorenie a zápis spolu s výberom voliteľných aktivít.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201