INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: (mac)

Listovať v petržalskej kronike môžete aj doma

Obyvatelia, študenti či nadšenci histórie už nemusia merať cestu na miestny úrad, aby si prezreli prvú petržalskú kroniku. Samospráva ju spracovala do elektronickej podoby a prostredníctvom webovej stránky mestskej časti je kronika prístupná celému svetu. Mestská časť datuje začiatok písania svojej prvej kroniky, vtedy ešte kroniky obce Petržalka, do roku 1935 a jej poslaním je ochrana spoločenského, kultúrneho a historického dedičstva.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201