INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: M. Zápražná

Skúsenosti zostanú v srdiečku

Skúsenosti zostanú v srdiečku

Prostredníctvom PN chcem vyjadriť veľkú vďaku riaditeľke Kataríne Kovačičovej z MŠ Macharova za krásne zorganizovanie programu z príležitosti konca školského roku. Na rodičov čakal krásny, zaujímavý a najmä, veselý program pripravený učiteľkami MŠ, v ktorom sa nám predstavili deti všetkých tried. Po programe sme si dopriali občerstvenie – pani kuchárka pripravila výborný guláš, rodičia priniesli rôzne dobrôtky a všetci sme tam strávili príjemné popoludnie.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201