INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Ľubica Škorvaneková (SKDÚ-DS

Zhoda prišla naprieč politickým spektrom

Zhoda prišla naprieč politickým spektrom

Po zverejnení zámeru mestskej časti postaviť v Petržalke plaváreň sa rozbehla diskusia na rôznych fórach. Stavať či nestavať? Potrebuje Petržalka plaváreň?  Absenciu plavárne v našej mestskej časti vnímame už dlhodobo. Iste, zámer by malo mať aj samotné mesto. Ale keďže neprichádzala žiadna aktivita, rozhodli sme sa pustiť do tohto odvážneho projektu na našej úrovni.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201